Saving and investment causality: implications for financial integration in transition countries of Eastern Europe

Manuchehr Irandoust

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    4 Citeringar (Scopus)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Saving and investment causality: implications for financial integration in transition countries of Eastern Europe”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Affärsverksamhet och ekonomi