Saving and investment causality: implications for financial integration in transition countries of Eastern Europe

Manuchehr Irandoust

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

  5 Citeringar (Scopus)
  3 Nedladdningar (Pure)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Saving and investment causality: implications for financial integration in transition countries of Eastern Europe”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Affärsverksamhet och ekonomi