School nurses' experience of working in school health service during the COVID-19 pandemic in Sweden

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

12 Citeringar (Scopus)
9 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”School nurses' experience of working in school health service during the COVID-19 pandemic in Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap