School nurses’ experiences working with students with mental health problems: a qualitative study

Julia Jönsson, Malin Maltestam, Anita Bengtsson-Tops, Pernilla Garmy

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

10 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

The aim was to describe school nurses’ experiences working with students with mental health problems. In this inductive qualitative study, interviews were conducted with 14 school nurses in Sweden. The content analysis revealed three themes: (1) sense of worriedness about working with students with mental health problems, (2) taking care of students with mental health issues was an opportunity for personal and professional development, and (3) the experience of making a difference for young people with mental health problems. The school nurses working with students who have mental health problems had to cope with their own emotions, worries, and feelings of insufficiency. However, the school nurses also found the work to be meaningful and rewarding because they appreciated the opportunity for personal and professional development while taking care of students with mental health problems. They felt grateful for having a profession that had a huge impact on children’s/adolescents’ lives.
OriginalspråkEngelska
Sidor (från-till)203-209
Antal sidor6
TidskriftJournal of School Nursing
Volym35
Nummer3
DOI
StatusPublicerad - 2019

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”School nurses’ experiences working with students with mental health problems: a qualitative study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här