School nurses' view of schoochildren's health and their attitudes to document it in the school health record: a pilot study

Eva Clausson, Kerstin Petersson, Agneta Berg

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

  36 Citeringar (Scopus)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”School nurses' view of schoochildren's health and their attitudes to document it in the school health record: a pilot study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Keyphrases

  Nursing and Health Professions

  Social Sciences