Schoolchildren's health as judged by Swedish school nurses: a national survey

Eva K. Clausson, Lennart Köhler, Agneta Berg

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

  20 Citeringar (Scopus)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Schoolchildren's health as judged by Swedish school nurses: a national survey”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Samhällsvetenskap

  Medicin och livsvetenskap