Seaweed as food: attitudes and preferences among Swedish consumers. a pilot study

Karin Wendin, Ingrid Undeland

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

42 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Seaweed as food: attitudes and preferences among Swedish consumers. a pilot study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Keyphrases

Food Science