Secreted gingipains from P. gingivalis colonies exert potent immunomodulatory effects on human gingival fibroblasts

Torbjörn Bengtsson, Atika Khalaf, Hazem Khalaf

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

23 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Secreted gingipains from P. gingivalis colonies exert potent immunomodulatory effects on human gingival fibroblasts”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Keyphrases

Immunology and Microbiology