Selected papers from the 6th NRWC Conference 2018

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Selected papers from the 6th NRWC Conference 2018”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi