Self-concept and introversion in adolescents with cleft lip and palate

Martin Persson, Gustaf Aniansson, Magnus Becker, Henry Svensson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

27 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Self-concept and introversion in adolescents with cleft lip and palate”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap