Self-confidence and disordered eating amongst martial artists: a cross-sectional study

Tony Blomqvist Mickelsson, Maxine Thylin, Erika Hansson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel

1 Citeringar (Scopus)
12 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Self-confidence and disordered eating amongst martial artists: a cross-sectional study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap