Self-diffusion NMR studies of the host-guest interaction between beta-cyclodextrin and alkyltrimethylammonium bromide surfactants

Celia Cabaleiro-Lago, Markus Nilsson, Olle Soderman

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

93 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Self-diffusion NMR studies of the host-guest interaction between beta-cyclodextrin and alkyltrimethylammonium bromide surfactants”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi