Self-management education for persons with Parkinson's disease and their care partners: a quasi-experimental case-control study in clinical practice

Carina Hellqvist, Carina Bertero, Nil Dizdar, Marta Sund-Levander, Peter Hagell

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

3 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Self-management education for persons with Parkinson's disease and their care partners: a quasi-experimental case-control study in clinical practice”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap