Self-reported health complaints and their prediction of overall and health-related quality of life among elderly people

Gunilla Borglin, Ulf Jakobsson, Anna-Karin Edberg, Ingalill Rahm Hallberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

70 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Self-reported health complaints and their prediction of overall and health-related quality of life among elderly people”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap