Self-reported health, self-esteem and social support among young unemployed people: a population-based study

Lars Axelsson, Göran Ejlertsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

61 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Self-reported health, self-esteem and social support among young unemployed people: a population-based study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap