Senior alert – ett medel för bättre vård i samverkan (SeSam): Hälsoriksdagen

Martina Boström, Annette Erichsen Andersson, Josephine Garpsäter, Åsa Larsson Randa, Pia Skott, Helle Wijk, Elisabet Rothenberg

Forskningsoutput: KonferensbidragPosterPeer review

11 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Vården och omsorgen av sköra äldre behöver stärkas. Senior alert är ett nationellt kommunalt kvalitetsregister som med evidensbaserade bedömningsinstrument värderar risker bland äldre inom riskområdena fall, trycksår, nutrition, munhälsa och blåsdysfunktion. Cirka 90 000 riskbedömningar görs per år. Registret är unikt då det har ett vårdpreventivt fokus och omfattar såväl riskbedömning som bakomliggande orsaker och åtgärder. Vi har tilldelats närmare 6 miljoner från Forte för att beforska stöd och hinder för den vårdpreventiva processen inom Senior alerts. Syfte: att studera samverkan inom och mellan huvudmän för äldreomsorg, hälso- och sjukvård och tandvård med avseende på vård prevention (VP) i Senior alert, och att identifiera faktorer som utgör stöd respektive hinder inom och mellan huvudmän för att fullfölja VP. Metod: Projektet består av 3 delstudier och bygger på en mixad metod. Delstudie 1 är en kvantitativ studie inom vård och omsorgsboende för att studera om det finns det skillnader mellan kommuner med god respektive bristande registrering i Senior alert med avseende på faktorer som invånarantal, socio-demografi, -ekonomi, organisation av äldreomsorgen, och politisk majoritet? Delstudie 2 är kvalitativ och ska studera uppfattningar om hinder och stöd för en god samverkan inom och mellan huvudmän för VP inom Senior altert. Detta görs genom enskilda intervjuer med personer i ledande ställning samt fokusgruppsintervjuer med tvärprofessionella arbetsgrupper, samt med äldre och deras närstående gällande deras syn på hur Senior alter bidrar till god vård. Delstudie 3 är en pilotstudie för att testa implementering av resultatet från den båda tidigare studierna. Tidsram 2022 - 2025 Elisabet Rothenberg, biträdande professor, fakulteten för hälsovetenskap, Högskolan Kristianstad
OriginalspråkSvenska
StatusPublicerad - 2022-maj-11
EvenemangHälsoriksdagen : Förebyggande och främjande insatser – vems är ansvaret? - Högskolan Kristianstad, Kristiansatd, Sverige
Varaktighet: 2022-maj-112022-maj-12
https://www.hkr.se/nyheter/2022/halsoriksdag-i-kristianstad-kraver-ansvar-for-forebyggande-insatser/

Konferens

KonferensHälsoriksdagen
Land/TerritoriumSverige
OrtKristiansatd
Period22-05-1122-05-12
Internetadress

Nationell ämneskategori

  • Gerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktning (30502)

Nyckelord

  • Older adults
  • Quality register

Citera det här