Sense-making in distributed leadership

Lejf Moos, John Benedicto Krejsler, Klaus Kasper Kofod

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Sense-making in distributed leadership”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap