Sense of security: searching for its meaning by using stories: a participatory action research study in health and social care in Sweden

Pia Petersson, Kerstin Blomqvist

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

10 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Sense of security: searching for its meaning by using stories: a participatory action research study in health and social care in Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap