Sequence analysis of the DNA-repair gene rad51 in the tardigrades Milnesium cf. tardigradum, Hypsibius dujardini and Macrobiotus cf. harmsworthi

Eliana Beltran-Pardo, Ingemar Jönsson, Andrzej Wojcik, Siamak Haghdoost, Rosa María Bermúdez-Cruz, Jaime E. Bernal Villegas

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

11 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Sequence analysis of the DNA-repair gene rad51 in the tardigrades Milnesium cf. tardigradum, Hypsibius dujardini and Macrobiotus cf. harmsworthi”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Agrikultur & biologi