Sexual patterns of prebreeding energy reserves in the common frog Rana temporaria along a latitudinal gradient

K. Ingemar Jönsson, Gabor Herczeg, Robert O´Hara, Fredrik Söderman, Arnout ter Schure, Per Larsson, Juha Merilä

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Sexual patterns of prebreeding energy reserves in the common frog Rana temporaria along a latitudinal gradient”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Agrikultur & biologi