Sexual problems in men with prostate cancer in comparison with men with benign prostatic hyperplasia and men from the general population

Liselotte Jakobsson, Lars Lovén, Ingalill Rahm Hallberg

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    13 Citeringar (Scopus)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Sexual problems in men with prostate cancer in comparison with men with benign prostatic hyperplasia and men from the general population”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Medicin och livsvetenskap