Shareholders and cherry-picking IPOs: Studies on shareholders, initial public offerings and firm ownership structure

Forskningsoutput: Typer av avhandlingarDoktorsavhandling

36 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Shareholders and cherry-picking IPOs: Studies on shareholders, initial public offerings and firm ownership structure”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi