"Shoot ’em up -musik": om musikaliska strukturer för interaktivt berättande i tevespelet Rez

Anders-Petter Andersson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel

Sammanfattning

Det musikdramatiska berättandet har idag lierat sig med nya medier och teknologier. Resultatet av detta är att gränsen mellan lyssnaren och den aktive kompositören håller på att luckras upp. I musiken till datorspelen finner vi ett musikdramatiskt berättande som genom interaktiviteten frångår det traditionella berättandets linjära narratologi. Att komponera musik som både är intressant och samtidigt flexibelt rättar sig efter en publik som fysiskt medverkar till att skapa musiken är kanske vår tids största utmaning för nu verksamma musiker, tonsättare och dramatiker.

OriginalspråkSvenska
Sidor (från-till)26-30
Antal sidor4
TidskriftNM/T Nutida Musik/Tritonus
Utgåva2
StatusPublicerad - 2003
Externt publiceradJa

Nationell ämneskategori

  • Musikvetenskap (60408)
  • Övrig annan humaniora (60599)
  • Litteraturvetenskap (60203)

Nyckelord

  • spel
  • musik
  • interaktionsdesign
  • interaktiv musikkomposition
  • dramatik
  • narrativitet
  • musikdramatik

Citera det här