Short-term effects of a computer-based nutritional nursing training program for inpatient hospital care

Albert Westergren, Ellinor Edfors, Erika Norberg, Anna Stubbendorff, Gita Hedin, Martin Wetterstrand, Peter Hagell

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Short-term effects of a computer-based nutritional nursing training program for inpatient hospital care”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Keyphrases

Nursing and Health Professions

Food Science