Shortcuts in urban green spaces: An analysis of incidental nature experiences associated with active mobility trips

Yu Liu, Nora Fagerholm, Hans Skov-Petersen, Thomas Beery, Anne Margrethe Wagner, Anton Stahl Olafsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

5 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Shortcuts in urban green spaces: An analysis of incidental nature experiences associated with active mobility trips”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Agrikultur & biologi