Should boxing be banned?

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Should boxing be banned?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap