Six new binary quasi-cyclic codes

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

35 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Six new binary quasi-cyclic codes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap