Size and surface chemistry of nanoparticles lead to a variant behavior in the unfolding dynamics of human carbonic anhydrase

Irem Nasir, Martin Lundqvist, Celia Cabaleiro-Lago

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

34 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Size and surface chemistry of nanoparticles lead to a variant behavior in the unfolding dynamics of human carbonic anhydrase”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar