Skönhetsdyrkare och socialdemokrat: studier i Bengt Lidforss litteraturkritiska gärning

Lennart Leopold

Forskningsoutput: Typer av avhandlingarDoktorsavhandling

570 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Bengt Lidforss (1868–1913) var botaniker, men också publicist och socialist. Skandalomsusad och färgstark har han porträtterats av ett stort antal skönlitterära författare, allt ifrån August Strindberg till Inger Alfvén. Hans mångsidiga medarbetarskap i Arbetet hjälpte tidningen fram till en uppmärksammad position. I denna bok skildras hans kamp för en ledande position också inom det litterära fältet. Lidforss var en skönhetsdyrkare av stora mått men samtidigt socialdemokrat. Detta ledde till att han stred på många kulturella arenor – inte bara mot kritiker, författare, och Svenska Akademien, utan också mot inflytelserika män inom kyrka och politik. Skönhetsdyrkare och socialdemokrat ger oss oväntade svar på vad dessa bataljer handlade om och vi får möta Lidforss samtida giganter som Fredrik Böök, Vilhelm Ekelund, Albert Engström, Verner von Heidenstam, Oscar Levertin, August Strindberg med flera.

OriginalspråkSvenska
Förlag
StatusPublicerad - 2001
Externt publiceradJa

Nationell ämneskategori

  • Litteraturvetenskap (60203)

Citera det här