Skolsköterskans hälsofrämjande arbete

Eva K. Clausson (Redaktör), Siv Morberg (Redaktör)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi

  Sammanfattning

  Sedan lång tid tillbaka har skolsköterskan en central roll när det gäller att främja skolbarns hälsa då hon/han möter alla barn och ungdomar under de viktiga skolåren. Skolsköterskan är en uppskattad person och en värdefull tillgång för såväl elever som deras familjer och skolpersonal. Avsikten med boken är att belysa skolsköterskans arbete och visa på fördjupad kunskap om användbara metoder och modeller i arbetet utifrån aktuell forskning.

  Boken vänder sig i första hand till studenter i specialistsjuksköterskeutbildningarna samt till redan yrkesverksamma skolsköterskor. Den kan också vara en källa till kunskap om skolsköterskans arbete för övrig personal inom Elevhälsan samt för skolledare, ansvariga chefer och politiker.

  OriginalspråkSvenska
  UtgivningsortLund
  FörlagStudentlitteratur
  ISBN (tryckt)978-91-44-05597-8
  StatusPublicerad - 2012

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)
  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (30302)

  Nyckelord

  • folkhälsa
  • hälsofrämjande
  • omvårdnad
  • skolsköterska

  Citera det här