Skrivutveckling och undervisning

Kerstin Bergöö, Karin Jönsson, Jan Nilsson

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

  Sammanfattning

  Vad utmärker en bra elevtext? Hur påverkas elevernas skrivutveckling av den undervisning de får, och vad menar vi egentligen när vi säger att barns skrivande "utvecklas"? Dessa och andra frågor diskuteras ingående i den här boken där läsaren får följa tre låg- och mellanstadieelevers skrivande över lång tid. Elevernas texter diskuteras och analyseras ur olika perspektiv samt med utgångspunkt i modern teoribildning. Särskild vikt har lagts vid att granska de olika texterna ur ett undervisningsperspektiv. Författarna försöker synliggöra den undervisningskontext i vilken texterna producerats, eftersom förklaringen till en texts kvalitéer och brister ofta står att finna i den undervisningssituation som texten tillkommit i. Syftet med boken är att underlätta för lärare och lärarstuderande i deras strävan att förstå och utveckla sina kunskaper om skrivande, skrivpedagogik och textanalys.

  Boken är avsedd för grundutbildning och fortbildning av lärare.

  OriginalspråkSvenska
  UtgivningsortLund
  FörlagStudentlitteratur
  ISBN (tryckt)91-44-00187-8
  StatusPublicerad - 1997

  Nationell ämneskategori

  • Didaktik (50302)

  Citera det här