Sleep and insomnia symptoms in adolescence

Bidragets översatta titel: Sömn och symptom på insomni hos ungdomar

Forskningsoutput: Typer av avhandlingarDoktorsavhandling

Sammanfattning

Vi spenderar en tredjedel av våra liv sovandes och sömn är en avgörande faktor för god hälsa och välbefinnande. Men det är även viktigt att erkänna sömnens komplexitet, eftersom det är flera faktorer som kan påverka sömnen. Både biologiska, kontextuella och psykosociala faktorer har inverkan på ungdomarnas sömn. Otillräcklig sömn, sömnproblem och symptom på insomni är vanligt hos ungdomar. Sömnlöshet och otillräcklig sömn är folkhälsoproblem som kan påverka ungdomarnas fysiska och psykiska hälsa. Det är viktigt att belysa sömnproblem i ett tidigt skede och att sprida kunskap om ungdomars sömn och symptom på insomni. I avhandlingen har faktorer som påverkas vid otillräcklig sömn samt bidragande faktorer för symptom på insomni belysts. För att fånga upp ungdomars sömn och symptom på insomni användes olika metoder i respektive delstudie (I-IV), vilket även är en av styrkorna i denna avhandling. Syftet med delstudie I var att undersöka ungdomarnas upplevelser av möjligheter och hinder för en god natts sömn. Delstudien genomfördes med fokusgruppsintervjuer och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. I fokusgrupperna inkluderades skolungdomar i åldern 16–18 år. I delstudie II var syftet att undersöka associationer mellan symptom på insomni, skolprestationer, självskattad hälsa, fysisk aktivitet, skolstarttid och substansanvändning. Skolungdomarna var i åldern 15–17 år. Delstudien var en tvärsnittsstudie och analyserades med deskriptiv och analytisk statistik. I delstudie III var syftet att testa mätegenskaperna hos MISS tillsammans med ytterligare en fråga som fokuserade på dagtidsfunktionen bland ungdomar i åldern 13–17 år. Delstudien var en tvärsnittsstudie och analyserades med Raschanalysmodellen. I delstudie IV var syftet att undersöka om sömnlängd, svårigheter att vakna på morgonen och familjens ekonomiska situation hos skolbarn i åldern 6–10 år kan predicera för symptom på insomni hos flickor och pojkar i åldern 14–16 år. Delstudien var en longitudinell studie och analyserades med deskriptiv och analytisk statistik. Resultaten visar att ungdomarna själva vill prata om sömn och sömnproblem och det är av stor vikt att skapa utrymme för dessa samtal. Resultaten visar även på att ungdomars sömn är komplext och vårdnadshavare har en viktig betydelse för ungdomarnas sömn. Resultaten från delstudierna (I-IV) visade att symptom på insomni hos ungdomar är vanligt och att symptom på insomni är associerat med 62 negativa hälsokonsekvenser. Vidare visar resultaten på att MISS-R är väl lämpad som screeninginstrument gällande symptom på insomni hos ungdomar. Sammantaget är det viktigt att skapa utrymme för ungdomar att prata om sömn och det är viktigt att i ett tidigt skede arbeta med sömnfrämjande interventioner för att förebygga insomni senare i tonåren. Men, man ska ha i åtanke att det finns utmaningar med att hitta attraktiva lösningar för att arbeta med ungdomars sömnoch sömnproblem. Ett sätt kan var att utöka tid för skolsjuksköterskor, folkhälsopedagoger och andra yrkesverksamma inom skolan. På det stora hela är det viktigt att ta ungdomars sömnproblem på allvar och att skapa ett samhälle som främjar god sömn för alla, för 24-timmarssamhället är här för att stanna och vi måste finna ett sätt att leva i det.
Bidragets översatta titelSömn och symptom på insomni hos ungdomar
OriginalspråkEngelska
KvalifikationDoktor i filosofi
Tilldelande institution
  • Institutionen för Hälsovetenskaper
Handledare
  • Garmy, Pernilla, Handledare
  • Westergren, Albert, Handledare
  • Norell Clarke, Annika, Handledare
  • Tønnesen, Hanne, Handledare, Extern person
  • Hagell, Peter, Handledare
Tilldelningsdatum2022-juni-09
UtgivningsortLund
Förlag
Tryckta ISBN978-91-8021-242-7
StatusPublicerad - 2022
Externt publiceradJa

Nationell ämneskategori

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (30302)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Sömn och symptom på insomni hos ungdomar”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här