Sleep and the generalization of fear learning

Per Davidson, Ingegerd Carlsson, Peter Jönsson, Mikael Johansson

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    12 Citeringar (Scopus)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Sleep and the generalization of fear learning”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Medicin och livsvetenskap