Sleep-related cognitive processes and the incidence of insomnia over time: Does anxiety and depression impact the relationship?

Annika Norell-Clarke, Mikael Hagström, Markus Jansson-Fröjmark

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Sleep-related cognitive processes and the incidence of insomnia over time: Does anxiety and depression impact the relationship?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap