Smärta: en studie genomförd med hjälp från studenter i sjuksköterskeprogrammet

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

1 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Syfte: Syftet med studien var att undersöka förekomst och grad av smärta hos vårdtagare och att jämföra två metoder för skattning av smärta, verbal skattning av smärta samt skattning med hjälp av VAS (Visuell Analog Skala). Vidare är syftet att sjuksköterskestudenterna ska få träna sig med hjälp av olika bedömningsinstrument identifiera problem med smärta samt reflektera över Metod: Sjuksköterskestudenter från första och sista året i utbildningen genomförde skattningar på vårdtagare vid den praktikplats där de genomförde sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på sjukhus eller i särskilda boenden (SB, här även inkluderat avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)). Vårdtagare gav sitt informerade samtycke till att medverka i studien som genomfördes under en dag. Vårdtagarna fick skatta sin smärta med verbal skattning samt med VAS. Totalt ingick 1769 vårdtagare i studien varav 1432 var på sjukhus och 1337 i SB/ASIH. På sjukhus var 54.3% kvinnor och 45.7% män, inom SB/ASIH var fördelningen 63.8% respektive 35.9%.

Resultat: På sjukhus upplevde 48.4% av respondenterna sin grad av sjukdom som "svår" respektive 30.1% vid SB/ASIH. Vid sjukhus angav 27.8% någon form av smärta när den "var som värst", respektive 31.8% vid SB/ASIH. När smärtan "var som minst" var det 39.9% vid sjukhus som uppgav "ingen smärta" och inom SB/ASIH var det 43.1%. Vad gäller smärta "i genomsnitt" var det 22.1% som uppgav "ingen smärta" vid sjukhus, och 22.3% vid SB/ASIH.

Slutsats: Smärta var väldigt vanligt både på sjukhus och i SB/ASIH.

OriginalspråkSvenska
UtgivningsortKristianstad
FörlagKristianstad University Press
StatusPublicerad - 2014

Publikationsserier

NamnPRO-CARE (Clinical Assessment Research & Education)
Nr.41
ISSN (tryckt)1654-1421

Nationell ämneskategori

  • Hälsovetenskap (303)

Nyckelord

  • sjukhus
  • smärtbedömning
  • smärtbehandling
  • studentmedverkan
  • särskilt boende
  • vas-skala

Citera det här