Small business e-commerce development in Sweden: an empirical survey

Lars Torsten Eriksson, Jens Hultman, Lucia Naldi

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

24 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Small business e-commerce development in Sweden: an empirical survey”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi