Smart cities: Utopia or neoliberal ideology?

Giuseppe Grossi, Pianezzi Daniela

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

162 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Smart cities: Utopia or neoliberal ideology?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap