Smart Glasses for Anesthesia Care: Initial Focus Group Interviews with Specialized Health Care Professionals

Per Enlöf, Charlotte Romare, Pether Jildenstål, Mona Ringdal, Lisa Skär

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

6 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Smart Glasses for Anesthesia Care: Initial Focus Group Interviews with Specialized Health Care Professionals”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Keyphrases

Nursing and Health Professions