Smoking environments and adololescent smoking: evidence from the Liverpool Longitudinal Smoking Study

Danielle Smith, Hannah Smith, Susan Woods, Jane Springett

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Smoking environments and adololescent smoking: evidence from the Liverpool Longitudinal Smoking Study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap