Social assistance and mental health: evidence from longitudinal administrative data on pharmaceutical consumption

Margareta Dackehag, Lina Maria Ellegård, Ulf G. Gerdtham, Therese Nilsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

4 Citeringar (Scopus)
22 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Social assistance and mental health: evidence from longitudinal administrative data on pharmaceutical consumption”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Keyphrases

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance

Psychology