Social marketing and breastfeeding: a literature review

Manuela Schmidt

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel

6 Citeringar (Scopus)
96 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Social marketing and breastfeeding: a literature review”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap