Social review as a tool for developing social skills: using contrasting cases

Mona Holmqvist Olander, Helen Burman

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

  7 Nedladdningar (Pure)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Social review as a tool for developing social skills: using contrasting cases”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Samhällsvetenskap

  Konst och humaniora