Social review as a tool for developing social skills: using contrasting cases

Mona Holmqvist Olander, Helen Burman

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Social review as a tool for developing social skills: using contrasting cases”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Samhällsvetenskap

    Konst och humaniora