Socio-economic gradient in food selection and diet quality among 70-year olds

C. Cabrera, Elisabet Rothenberg, B. G. Eriksson, H. Wedel, G. Eiben, B. Steen, L. Lissner

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

8 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Socio-economic gradient in food selection and diet quality among 70-year olds”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap