Sociologi för socionomer: en stående inbjudan

Katarina Jacobsson, Joakim Thelander, David Wästerfors

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

  Sammanfattning

  Vilken betydelse har sociologin för praktiskt socialt arbete? Vad menas med sociologins avslöjande ambition? Hur tänker och resonerar en sociolog?

  Den här boken tar avstamp i det sociala arbetets verksamhetsfält. Den bjuder in socionomer till ämnet sociologi genom nedslag i studier av det sociala arbetets praktik. Författarna diskuterar en rad sociologiska fynd från områden där socionomer är aktiva och de lyfter fram den kunskap som sociologiska perspektiv kan ge. Det handlar om allt från varför socialbidrag är vanligare i vissa samhällsskikt än i andra, till varför socialarbetare kan bli så förtjusta i möten att själva föremålet – klienten -kommer i skymundan.

  Boken innehåller ett litet lexikon som ger inblick i grundläggande sociologiska begrepp och fenomen.

  Boken är avsedd som kurslitteratur för socionomstudenter och studenter i närliggande ämnen. Den riktar sig också till verksamma inom socialt arbete.

  OriginalspråkSvenska
  UtgivningsortMalmö
  FörlagGleerups utbildning
  ISBN (tryckt)978-91-40-66690-1
  StatusPublicerad - 2010

  Nationell ämneskategori

  • Socialt arbete (50402)
  • Juridik och samhälle (50502)

  Citera det här