Soldater, veteraner och deras anhöriga: öppet seminarium med David Nilsson och Ann-Margreth Olsson

David Nilsson, Ann-Margreth E. Olsson

Forskningsoutput: KonferensbidragMuntlig presentation

12 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

David  Nilsson,  som  är  doktorand  inom  sociologi  och  inskriven  vid  Lunds  Universitet,     presenterar  delar  av  sitt  pågående  avhandlingsarbete  som  handlar  om  nära   anhörigas  berättelser  om  hur  det  är  att  vara  tillsammans  –  gift  eller  sammanboende  -­‐  med   någon  som  arbetar  inom  Försvarsmakten  och  som  deltar  i  militära  insatser  utomlands.  I   avhandlingen  fokuserar  David  på  utlandstjänstens  konsekvenser  för  den  hemmavarande   partnerns  personliga  och  sociala  liv.    

 Ann-­‐Margreth E.  Olsson,  som  är  lektor  i  socialt  arbete  och  en  av  David  handledare,   lägger särskilt  fokus  på  anhöriga  och  barn  och  det  stöd  de  kan  behöva  inom  hälso-­och  sjukvård,  socialtjänst,  skola, förskola och från Försvarsmaktens sida i form av anhörigssamordnare vid lokala regementen

Konferens

KonferensForskningsplattformen Hälsa i Samverkan. Öppet seminarium med David Nilsson och Ann-Margreth Olsson, Högskolan Kristianstad, Kristianstad, December 4th 2015
Period80-01-01 → …

Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

Nyckelord

  • anhöriga
  • anhörigsamordnare
  • förskola
  • hälsa
  • skola
  • socialt stöd
  • soldat
  • utlandsveteran

Citera det här