Som på räls? Förbättrade pendlingsmöjligheter och individens arbetsmarknad

Ina Blind, Matz Dahlberg, Olof Åslund

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

8 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Vi studerar hur utökade pendlingsalternativ via kollektivtrafik påverkar indi­vi­ders ställning på arbetsmarknaden. Studien utnyttjar införandet av pendeltåget Upptåget på befintlig järnväg norr om Uppsala. Denna reform gav vissa indivi­der fler alternativ och kortare restider, men den påverkade inte pendlings­alternativen för jämförbara personer i närliggande områden. Den empiriska ana­ly­sen pekar på att införandet av tåget i princip inte påverkade chanserna till arbete och inkomst för dem vars pendlingsmöjligheter utökades, vilket står i viss kontrast mot teorier på området.
OriginalspråkSvenska
Antal sidor18
StatusPublicerad - 2015
Externt publiceradJa

Publikationsserier

NamnIFAU Rapport
FörlagInstitutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU)
Nr.19
Volym2015

Nationell ämneskategori

  • Transportteknik och logistik (20105)

Citera det här