Some lessons from Swedish midwives' experiences of approaching women smokers in antenatal care

Agneta Abrahamsson, Jane Springett, Leif Karlsson, Anders Håkansson, Torgny Ottosson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

22 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Some lessons from Swedish midwives' experiences of approaching women smokers in antenatal care”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap