Spanish and Swedish teachers’ perspective of teaching STEM and robotics in preschool: results from the botSTEM project

Marie Fridberg, Andreas Redfors, Ileana M. Greca Dufranc, Eva García Terceño

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

2 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Spanish and Swedish teachers’ perspective of teaching STEM and robotics in preschool: results from the botSTEM project”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Samhällsvetenskap