Speciallärare i särskolan: en profession i gränslandet mellan policy och praktik

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

392 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Syftet är att analysera vad som kännetecknar speciallärare i särskolansarbete och uppdrag och vilken samverkan de bedriver inom ochutanför grund-och gymnasiesärskolan och vilka andra aktörer desamarbetar med. Efter det att Lgr 11 infördes finns ett utökat fokuspå akademiska färdigheter i särskolan, vilket ställer nya krav på lärarnaskompetens. Speciallärare med examen från tre universitet isödra Sverige deltog i enkätstudien. Resultaten visar att en majoritetav de svarande har lång erfarenhet innan de började sin utbildningtill speciallärare. De beskriver mötet med eleverna i klassrummetsom en viktig del av sitt arbete och uppdrag. Handledning eller ämnesutvecklingförekommer men inte i samma utsträckning somklassrumsundervisning. Samarbete med professionella utanförsärskolan är vanligt. En slutsats är att specialläraren har många samarbetspartners,besitter olika färdigheter och en majoritet fortsättersom klasslärare efter examen.

OriginalspråkSvenska
UtgivningsortKristianstad
FörlagKristianstad University Press
ISBN (elektroniskt)978-91-87973-27-7
StatusPublicerad - 2020

Publikationsserier

NamnSpecialpedagogiska rapporter och notiser från Högskolan Kristianstad
Nr.18
ISSN (tryckt)2000-0022

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • elevassistent
 • grundsärskola
 • gymnasiesärskola
 • intellektuell funktionsnedsättning
 • profession
 • samarbete
 • speciallärare
 • särskild utbildning för vuxna
 • särskola
 • uppdrag

Citera det här