Specialpedagogik i professionellt lärarskap: synsätt och förhållningssätt

Barbro Bruce, Maria Rubin, Pia Thimgren, Roger Åkerman

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

  Sammanfattning

  Det specialpedagogiska perspektivet på professionellt lärarskap handlar om att utgå från de förutsättningar, resurser och drivkrafter som varje barn har.

  Lärares synsätt och förhållningssätt har stor betydelse för barns och elevers möjligheter att utvecklas till nyfikna och lärande människor. Som lärare behöver man förhålla sig till läroplaner och styrdokument och samtidigt lyssna på, läsa av och bekräfta barnen och eleverna, inte minst i situationer där man blir utmanad i sin lärarroll. Utmaningarna driver varje lärares professionella utveckling, vilket förutsätter självkännedom, mod att våga se och höra sig själv samt en beredskap att anpassa, utveckla och förändra sitt förhållningssätt utifrån barnen.

  Den här boken vänder sig till lärare på alla stadier, från förskolan till gymnasieskolan. Det pedagogiska uppdraget och stöd i och för lärandet tas upp i förhållande till respektive skolform. Ett särskilt fokus riktas på relationer och samspel, språk och kommunikation samt samtal och kollegial handledning.

  OriginalspråkSvenska
  UtgivningsortMalmö
  FörlagGleerups Utbildning AB
  Utgåva1
  ISBN (tryckt)978-91-40-68927-6
  StatusPublicerad - 2016

  Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

  Citera det här